همکاری با نوگولرن

به ما بپیوندید!

گروه آموزشی نوگولرن ارائه دهنده اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی نوگولرن ، با اعتقاد به اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سر لوحه راهبردهای توسعه منابع انسانی خود قرار داده و راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرده است تا بدنه کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

حضور در محیطی صمیمی و فعال و نیز کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص در حوزه کاری خود ، از مزیت های پیوستن به تیم نوگولرن است.

شما برای پیوستن به ما، می‌توانید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه درخواستِ شما در نوگولرن توسط همکاران منابع انسانی با شما تماس گرفته خواهد شد.

با ما
استخدام

استخدام نیرو در تیم نوگولرن

سازمانی
همکاری سازمانی

همکاری با سازمان ها و ادارات

نمایندگی
اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی رسمی شرکت نوگولرن