podcast

رادیو نوگولرن

در این قسمت میتوانید به جدید ترین اخبار در مورد موضوعات جذاب علمی, آموزشی و فرهنگی در غالب پادکست های فوق العاده متنوع و البته هدف محور ما در مجموعه آموزشی نوگولرن گوش کنید و در کنار یادگیری هرچه بیشتر زبان انگلیسی اطلاعات عمومی خود را بالا ببرید.

microphone 1 1
General

در این بخش به مطالب عمومی مربوط به آموزش زبان انگلیسی پرداخته می شود.

microphone 1 1
Problem Solution

در این قسمت به چالش های پیش روی زبان اموزان و راه حل های پیشنهادی پرداخته می شود.

microphone 1 1
Culture

در این قسمت به تاثیر فرهنگ ها بر یادگیری زبان انگلیسی پرداخته می شود.