همکاری سازمانی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نوگولرن

خدمات آموزش زبان انگلیسی سازمانی و شرکتی

دپارتمان همکاری سازمانی گروه آموزشی نوگولرن مسئولیت کلیه امور مربوط به تهیه و تنظیم قراردادهای همکاری در حوزه آموزش با نهادهای خصوصی و دولتی، دستورالعمل‌های اجرایی، و پشتیبانی کامل آموزشی، مطالبات و مکاتبات مربوط به این نهادها را بر عهده دارد. این دپارتمان با شناسایی دقیق نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی این نهادها برای ارتقاء سطح کیفی آموزش زبان انگلیسی برای مدیران، و پرسنل مناسب‌ترین خدمات آموزشی را به آنها پیشنهاد می‌کند. گروه آموزشی نوگولرن به عنوان تخصصی‌ترین مرکز آموزش ویدئو مجور در حوزه آموزش زبان انگلیسی با پشتیبانی آموزشی و فنی 24 ساعته، کادری مجرب و محتوای کاملا تخصصی آمادگی خود را برای ارائه بهترین خدمات آموزشی اعلام می‌کند.
1مشخصات سازمان
2مشخصات نماینده سازمان
3اطلاعات تماس