استخدام

pic1 min

پس از تکمیل فرم استخدام ، در صورتی که توانایی‌ های شما متناسب با این کار باشد، ما در اولین فرصت با شما تماس گرفته، توضیحات لازم را به شما می‌دهیم.

1مشخصات فردی
2اطلاعات تماس
3سوابق علمی و آموزشی
4سوابق کاری
5توضیحات تکمیلی