استخدام

استخدام

پس از تکمیل فرم استخدام ، در صورتی که توانایی‌ های شما متناسب با این کار باشد، ما در اولین فرصت با شما تماس گرفته، توضیحات لازم را به شما می‌دهیم.

فرصت های شغلی استثنایی همکاری در تیمی پویا و جوان

استخدام

1 مشخصات فردی
2 اطلاعات تماس
3 سوابق علمی و آموزشی
4 سوابق کاری
5 توضیحات تکمیلی