اخذ نمایندگی

همکاری با نوگولرن

اخذ نمایندگی فروش و پشتیبانی نوگولرن

برای اینکه شریک تجاری نوگولرن (همکار فروش یا نماینده فروش) شوید باید مراحل زیر را طی نمایید.

فرم درخواست همکاری زیر را پر نموده و منتظر تماس همکاران باشید.

 
شخص حقیقی

شخص حقیقی

1 مشخصات نماینده
2 اطلاعات تماس
3 سوابق کاری و تحصیلی
شخص حقوقی

شخص حقوقی

1 مشخصات سازمان
2 مشخصات نماینده سازمان
3 اطلاعات تماس
4 سوابق کاری موسسه (شرکت)