آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نوگولرن

صحبت، صحبت، صحبت، انگلیسی صحبت کنید

تعیین سطح زبان انگلیسی

این تست جهت ارزیابی سطح عمومی زبان شما طراحی شده است.

اگه میخوای نتیجه آزمونت دقت بالاتری داشته باشه، فقط به سوالاتی که جوابشون رو میدونی پاسخ بده.

میزان آشناییت با زبان انگلیسی چقدره؟

آزمون مبتدی

آزمون مبتدی

1User Information
2Exam
آزمون متوسط

آزمون متوسط

1User Information
2Exam
آزمون بالای متوسط

آزمون بالای متوسط

1User Information
2Exam