آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نوگولرن

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

این تست جهت ارزیابی سطح عمومی زبان شما طراحی شده است.
تو آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نوگولرن اگه میخوای نتیجه آزمونت دقت بالاتری داشته باشه، فقط به سوالاتی که جوابشون رو میدونی پاسخ بده.

میزان آشناییت با زبان انگلیسی چقدره؟

آزمون مبتدی

آزمون مبتدی

"*" indicates required fields

1User Information
2Exam
آزمون متوسط

آزمون متوسط

"*" indicates required fields

1User Information
2Exam
آزمون بالای متوسط

آزمون بالای متوسط

"*" indicates required fields

1User Information
2Exam