ضمایر نسبی در انگلیسی و انواع آن

ضمایر نسبی در انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی با توجه با آسان بودن آن در مقایسه با زبان های دیگر کار دشواری نیست. متاسفانه به علت استفاده ار روشهای غیر استاندارد و باز دارنده در مدارس, برخی از زبان آموزان نسبت به یادگیری گرامر علاقه چندانی از خود نشان نمیدهند و در این میان  برخی سیستم های آموزشی نیز با استدلال های غیر علمی با بی اهمیت نشان دادن آن سعی در جذب مخاطب دارند. مگر میشود یادگیری یک زبان را بدون گرامر تصور کرد!!

ضمایر نسبی در انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی یه شکلی طراحی شده که اگر کسی آن را از پایه و به صورت کاربردی به خوبی فرا بگیرد, میتواند مسیر یادگیری خود را به شدت کوتاه کند. در این میان ضمایر یکی از ساختار های پایه ای و ساده ولی در عین حال مهم در گرامر زبان انگلیسی هستند که یادگیری صحیح آنها برای هر زبان آموزی الزامی است.

در بین انواع ضمایر در انگلیسی قطعا ضمایر نسبی جزو مهم ترین, پرکاربرد ترین و البته دشوارترین انواع ضمایر است. یادگیری ضمای نسبی مستلزم آشنایی متوسط با زبان انگلیسی و مطالعه دقیق کاربرد های آن است. در این مقاله به آموزش کامل ضمایر نسبی در انگلیسی پرداخته و آن را در همه ابعاد برسی میکنیم.

ضمایر نسبی در انگلیسی چیست؟

ضمایر نسبی در انگلیسی برای ارائه توضیح بیشتر برای اسامی ماقبل خودشان به کار می روند. بر خلاف ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی و انعکاسی ضمایر نسبی برای فاعل های مختلف مشترک هستند .کاربرد ضمایر نسبی مختلف بیشتر به معنا و نوع اسم قبلشان مربوط می شود. به چند مثال زیر دقت کنید:

The topic which we talked over in the class was very attractive.

موضوعی که در موردش در کلاس صحبت کردیم بسیاز جذاب بود.

Two students who were absent the last session didn’t do their homework.

دو دانش آموزی که جلسه ی پیش غایب بودند تکالیفشان را انجام ندادند.

The man whose car was stolen called the police.

مردی که ماشینش دزدیده شد به پلیس زنگ زد.

I liked the movie that gave me some information about rare species.

من آن فیلمی را دوشت داشتم که در مورد گونه های نادر به من اطلاعاتی داد.

در تمام جملات بالا عبارتی که پس از ضمیر نسبی است جمله واره نسبی نامیده می شود و اطلاعاتی راجع به کلمه قبل از ضمایر نسبی می دهد. اگر دقت کنید به صورت کلی ضمیر نسبی (موصولی) در فارسی “که” ترجمه می شود و در حکم فاعل جمله واره نسبی است.

جدول ضمایر نسبی در انگلیسی

ضمایر نسبی(موصولی)در جایگاه های مختلف زیر بکار می روند. جدول ضمایر نسبی در انگلسی به صورت زیر است:

ضمیر نسبی کاربرد معنی مثال
who فاعل (جاندار) کسی که (که) People who heard the news were shocked.  (مردمی که خبر را شنیدند شوکه شدند)
which فاعل (بی جان) چیزی که (که) The car hit the sign which was on the left side of the road. (ماشین به علامتی که در سمت چپ جاده بود برخورد کرد)
whose مالکیت که The woman whose baby was crying didn’t seem to be caring. (زنی که فرزندش گریه می کرد به نظر توجهی نمی کرد)
whom مفعول کسی که The man whom I trusted was lying. (مردی که به او اعتماد کردم دروغ می گفت)
that فاعل (همه) کسی/چیزی که The house that I bought 20 years ago is now in ruins. (خانه ای که 20 سال پیش خریدم اکنون خرابه است)

کاربرد ضمایر نسبی در انگلیسی

در ادامه به کاربرد ضمیرهای نسبی در زبان انگلیسی و توضیح درباره ان پرداخته ایم ، با ما همراه باشید.

کاربرد ضمایر نسبی در انگلیسی

کاربرد  who

ضمیر نسبی who بعد از فاعل انسان به کار می رود و توضیحاتی در مورد آن بیان می کند. به مثال های زیر دقت کنید:

The president who was sent to office by the vote of majority couldn’t lead the country during the pandemic.

رئیس‌جمهوری که با رای اکثریت بر سر کار فرستاده شد، نتوانست کشور را در طول همه‌گیری رهبری کند.

He was the man who received a lot of admiration.

او مردی بود که بسیار مورد تحسین قرار گرفت.

My brother who is now 20 has visited all the western European countries.

برادرم که اکنون 20 سال دارد از تمام کشورهای اروپای غربی دیدن کرده است.

Women who work out of the house usually rely on a baby sitter to take care of their children.

زنانی که در خارج از خانه کار می کنند معمولاً برای مراقبت از فرزندان خود به یک پرستار کودک متکی هستند.

در جمله های بالا the president/ he/ my brother/ women همگی فاعل های انسان هستند و پس از آنها ضمیر نسبی who  قرار گرفته است.

کاربرد which

ضمیر نسبی which بعد از فاعل غیر انسان به کار می رود و توضیحاتی در مورد آن بیان می کند. به مثال های زیر دقت کنید:

Countries which export crude oil often import products made of oil.

کشورهایی که نفت خام صادر می کنند اغلب محصولات ساخته شده از نفت را وارد می کنند

Wild animals must not be kept as pets.

حیوانات وحشی نباید به عنوان حیوان خانگی نگهداری شوند.

Books which contain inappropriate content are not permitted to be published.

کتاب هایی که دارای محتوای نامناسب هستند، اجازه انتشار ندارند.

کاربرد whose

ضمیر نسبی whose بعد از فاعل انسان و یا غیر انسان به کار می رود و توضیحاتی در مورد آن فاعل و چیزی (چه انسان چه غیر انسان) که تحت تملک آن است ارائه می دهد. به مثال های زیر دقت کنید:

All the residents whose properties were broken in blamed the lack of surveillance cameras.

همه ساکنانی که اموالشان مورد سرقت قرار گرفته نبود دوربین های نظارتی را دلیل این امر می دانند.

The horse whose leg was broken limped to a corner.

اسبی که پایش شکسته بود لنگان به گوشه ای رفت.

کاربرد whom

ضمیر نسبی whom بعد از کلمه ای به کار می رود که حکم مفعول را در جمله واره بعد از whom دارد. در متون غیر رسمی تر و همچنین در مکلمه معمولا از who به جای whom استفاده می شود هرچند که درست تر و دقیق تر است که در این جملات از whom استفاده شود. به مثال های زیر دقت کنید:

All the parents whom I talked to had at least two kids.

تمام والدینی که با آنها صحبت کردم حداقل دو فرزند داشتند. (در این جمله والدین که قبل از ضمیر نسبی whom آمده است مفعول جمله بعد از whom است)

Employees who the government supports earn less than $50.000 a year.

کارمندانی که دولت از آنها حمایت می کند کمتر از 50000 دلار در سال درآمد دارند. (در این جمله کارمندان که قبل از ضمیر نسبی whom آمده است مفعول جمله بعد از whom است)

در کنار ضمایر نسبی بالا که بسیار پرکاربرد هستند، ضمایر دیگری هم وجود دارند که در جدول زیر به آن ها اشاره شده است

ضمایر نسبی در انگلیسی معنی مثال
What که (چیزی که) I can lend you what you need (من می توانم آنچه را که نیاز داری به تو قرض دهم)
When وقتی که I don’t know when he will come (نمی دانم کی می آید)
Where جایی که I went to the street where I had lost my wallet. (به خیابانی رفتم که کیف پولم را گم کرده بودم.)
How چطور، طوری که I know how to solve this problem. (.من می دانم چگونه این مشکل را حل کنم)
Whatever هرچیز که I will do whatever you say. (هر کاری بگی انجام میدم)
whenever هروقت که I see a dog whenever I walk on the street. (.هر وقت در خیابان راه می روم سگی را می بینم)
Whoever هرکس که I asked for help from whoever I knew. (از هر کسی که می شناختم کمک خواستم)
wherever هرجا که You can see clouds in the sky wherever you look. (هر کجا که نگاه کنید می توانید ابرها را در آسمان ببینید)

انواع ضمایر نسبی در انگلیسی

ضمایر نسبی در انگلیسی چندین تقسیم بندی دارند که در عین سادگی تفاوت های مهمی دارند.

انواع ضمایر نسبی در انگلیسی

چند تقسیم بندی ضمایر نسبی را در زیر می بینید:

ضمایر نسبی فاعلی

ضمایر نسبی فاعلی در جایگاه فاعل جمله قرار می گیرند و پس از آن ها فعل قرار میگیرد. به مثال های زیر دقت کنید:

All the students who were in the class had problem with the time of the test.

همه دانش آموزانی که در کلاس بودند با زمان آزمون مشکل داشتند.

Companies which emit contaminants will be fined.

کارخانه هایی که آلاینده منتشر کنند جریمه می شوند.

ضمایر نسبی مفعولی

ضمایر نسبی مفعولی در جایگاه مفعول جمله قرار می گیرند و پس از آن ها فاعل قرار میگیرد. به مثال های زیر دقت کنید:

My English teacher who I admire is about to leave our school.

معلم انگلیسی من که من او را تحسین می کنم در شرف ترک مدرسه ما است.

Tourist attractions which people visit must be well-kept.

جاذبه های گردشگری که مردم از آنها بازدید می کنند باید به خوبی نگهداری شوند.

ضمایر نسبی در جمله واره های ضروری (defining relative clause)

جمله واره های نسبی در برخی مواقع اطلاعات ضروری را در جمله قرار می دهند. در این حالت جمله واره قابل حذف نیست و قبل از ضمیر نسبی هم ویرگول قرار نمی گیرد.در این حالت می توان به جای who/which از that استفاده کرد. مثال:

The phone which(that) has the least features is also the cheapest.

در این جمله قسمت which has the least features is also the cheapest را نمی توان حذف کرد زیرا معنا ناقص می شود.

 به یک مثال دیگر توجه کنید:

The woman who(that) lives next door works at school.

ضمایر نسبی در جمله واره های غیرضروری (non-defining relative clause)

جمله واره های نسبی در برخی مواقع اطلاعات اضافی و در واقع غیر ضروری را در جمله قرار می دهند. در این حالت جمله واره قابل حذف است و در ابتدا و انتهای آن ویرگول قرار می گیرد.در این جملات who/which را نمی توان با that عوض کرد. مثال:

   • Jack, who is retired now, spends most of his time with his children.

   • Jack spends most of his time with his children.

    • We went to watch the new Star Wars, which was released last week.

    • We went to watch the new Star Wars.

   کلام آخر

   ضمایر موصولی در انگلیسی بازه ی گسترده ای دارند و شناخت آن ها در درک مطالب و همچنین تولید ساختارهای پیشرفته زبان کمک بزرگی می کند. سعی کنید با خواندن متن های متنوع و شناسایی ضمایر نسبی در آن ها و همچنین جمله سازی و متن نویسی با استفاده از این ضمایر کاربرد آن ها را به خوبی فرا گیرید اگر در خصوص موارد ذکر شده سوالی دارید در بخش کامنت ها مطرح کنید تا به شما پاسخ دهیم.

   دیدگاهتان را بنویسید

   نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   چهار × 5 =

   مهارت‌های زبانی خود را در 30 روز رایگان ارتقا دهید!